نکته !

غروب بود ، صحن گوهرشاد پر از آدم . قسمتی که متعلق به بانوان بود کنار دوستان نشسته بودم . کمی جلوتر از ما عده ای خانم عرب با پوشش عربی نشسته بودند و با صدای بلند گفتگو ميکردند و ميخنديدند ، به کودکان همراهشان خوراکی ميدانند و روی هم رفته فضا را نامطلوب کرده بودند . يکی از دوستانمان به خانم عربی که کنارش نشسته بود رو کرد و به عربی شکسته گفت : به دوستانت بگو کمی آرامتر ، حسابی بهم ريخته اند . خانم عرب با زبان انگليسی پاسخ دادند : اينها دوستان من نيستند ، من عراقی هستم و اينها آبادانی . زبان عربی من متفاوت از زبان آنهاست و من نميتوانم حرفم را برايشان تفهيم کنم .

قيافه ما ديدنی شده بود . به قول شيما بايد کسی زير چانه مان ميزد تا دهانمان را ببنديم . سر صحبت بين ما و آن خانم باز شد ، پرسيديم : شما در عراق چه ميکنيد ؟ پاسخ دادند : من دبير زبان انگليسی هستم . پرسيديم : از اوضاع عراق چه خبر ؟ پاسخ دادند : اگر ايرانيها کار به کار ما نداشته باشند ما هيچ مشکلی نداريم . ما هر چه ميکشيم از ايرانيها ميکشيم . (باز هم قيافه ما )

در پاسخ سوال چرا و چطور گفتند : اين ايرانيها که مثلا يا برای زيارت می آيند يا برای کمک به مجروحان ما با خودشان کلی مواد منفجره و نارنجک مياورند . با بچه ها و نوجوانان ما صحبت ميکنند و تشويق ميکنند که اين مواد و يا نارنجک يا وسيله کمخطر را در بين سربازان امريکايی بیندازند ، گاهی هم در بعضی ادارات خود عراق که زير نفوذ امريکاييها کار ميکنند ، آن وقت تشنج ايجاد ميشود و سربازان امريکايی برای پاسخ به عمل انجام شده با ما در می افتند . دقيقا هم ايران همين را ميخواهد که ما فکر کنيم امريکاييها ظالم هستند و فقط قصد آزار ما را دارند . دولت ايران دوست ما نيست با دخالتهای نابجا آرامش ما را بهم ميريزد . از اينکه بين مردم و امريکاييها بلوا ايجاد ميشود ، خوشحال ميشوند و فکر ميکنند به مقصود خود رسيده اند . اگر ما ميتوانستيم حرفمان را به جايی برسانيم از ايران خواهش ميکرديم اين کمکهای خودخواهانه اش را از ما دريغ کند ما راضيتر خواهيم بود . آرامش ما نياز به بيرون رفتن سربازهای امريکايی ندارد ، نياز به بيرون رفتن کمکهای دولت ايران دارد .

مکان : مسجد گوهر شاد

زمان : اوايل شهريور

گزارشگر و شاهد : خودم

 

/ 6 نظر / 8 بازدید
ali

منبع ات از کجاست با هات موافقم نيستم

امير

نه فقط تو عراق که اين سياست رو خيلی جاها پياده ميکنيم. بوسنی و افغانستان و لبنان و آذربايجان و بحرين و ...جالبيش اينجاس که هميشه هم به بن بست خورديم و هيچکی قدرمونو ندونسته و مارو پرت کردن بيرون!!!!

طه

اين علی آقا مثل اينکه آخر مطلب رو نخونده!! در ضمن وقتی ملتی رو که تا ديروز به خونمون تشنه بودن و ما هم تشنه به خونشون يک شبه بخواهند تبديل کنند به ملت دوست و برادر عاقبت بهتر از اين نداره!!

پدر(نم نم)

من فکر نکنم قضيه اينقدر هم جدی باشه...هر چند هر بلايی سرشون بياريم حقشونه..يادشون رفت ۸ سال تجاوز...۸ سال مثل بيد لرزيدنهامون؟

...

آقاي جنتي (در مورد بمب گذاريهاي لندن) گفت در حوادثي كه پيش مياد ببينيد چه كساني نفع مي برند، تا بفهميد چه كساني دخالت داشتند. شكي نيست كه حكومت ايران از ناآرامي عراق خوشحال ميشه، پس طبق گفته آقاي جنتي، كار كار خودشونه.

fariba

دوست عزيز چرا هاج و واج مونده بودی ؟ بايد فورا يه چهار قل ميخوندی و فوت ميکردی تو صورتش که قفل بشه بعدشم انقلابمون رو صادر ميکردی !!!