وقتی خبر يهودی شدن يک روستا را در هند خواندم ، گفتم : چشم آقايون روشن !حالا  باز هم بنشينيد روی تشکچه در اطاق محقرتان و بيانيه اعلام کنيد که تکليف شرعی است همه مردم در انتخابات شرکت کنند . يا تا تق و توقی شد و حس کرديد مردم به خواسته و فرد مورد نظر شما آب دهان هم نمی اندازند ، امام زمان جعل کنيد و امضا بچسبانيد به تاييد نامه رنگ و رو رفته طرف .

اين از انگشت در سوراخ سياست کردنتان ، آن هم از انگشت در احکام دين چپاندنتان . انقدر حکمهای عجيب و غريب دربياوريد ، انقدر اول ماه و آخر ماه را گم بکنيد ، انقدر بر ضد هم حرف بزنيد و روی همديگر را کم بکنيد تا همين ته مانده اعتقاد مردم را هم به گل بکشيد . دل هم خوش کنيد که ما تنها کشور شيعه دنيا هستيم . خير سرمان پيرو اميرالمومنين هستيم . هر عزا و وفاتی که ميشود روضه و سبکهای جديد دربياوريد و به انواع و اقسام مختلف سينه زنی راه بيندازيد و بعد هم شعار اين محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است سر بدهيد . حالا کاش فقط برای اين مناسبتهای مذهبی انقدر هزينه دور ميريختيم . ۱۴ خرداد و دهه فجر که ديگر حرفش را نزنيم بهتر است . آخر اين امامان محتاج اين ادا و اصولها هستند ، اما دين ما که نياز به پيرو ندارد . دين ما تکميل است و با سياستهای ناب ياران امام زمان تکميلتر هم شده و زمينه ظهور بايد فراهم شود که آن هم به لطف رييس جمهور جديد در حال فراهم است .

کدام اسلام ؟ کدام زنده ؟ کدام پويايی ؟ کدام دين کامل ؟ يک مدت وهابيت تمام جوانان مسلمان را دسته دسته در خود جای ميدهد . يک مدت جوانها انقدر دين زده ميشوند که خود را لاييک اعلام ميکنند . چند وقت پيش هم مد شده بود که مسيحی شوند . تا شما هی شعار مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسراييل سر بدهيد ، اسراييل به پيروان خود افزوده است . نوش جانش هم باشد . گوارای وجودش . عمل ميکند و شعار نميدهد راه قدس دور نيست . همين عربستان با همه اين گندزدنها و دين را به لجن کشيدنهايش هر سال کلی به تعداد مسلمانان سنی و بهايی و وهابی اضافه ميکند . آنچنان تبليغی از دين ميسازد که همه کاستيها را پر و پيمان ميکند .

شما بيت المال مسلمين را خرج حرم تا حرم کنيد ، آنها دلارهای کمکی آمريکا را خرج ياران و پيروان تازه مذهبشان ميکنند . شما از دهان مردم ببريد و اسلحه به حزب الله لبنان و فلسطين برسانيد ، آنها شکم گرسنه ها را سير کنند و برايشان در اراضی مسلمانان جای فراهم کنند . بشکه نفت ۶۳ دلاری را خرج انرژی هسته ای و فنآوری جنگی کنيد تا دليل محکم برای به هوا فرستادن مملکت شيعه را دست همه دنيا بدهيد . شما مسلمانان گرسنه کشورمان را به دينداری دعوت کنيد و آنها دينداران گرسنه را سير کنند و بی دين .

 از وقتی اسلام وارد ايران شد ، مردم احساساتی و باهنر ايران اسلام را به زيباترين نحو آراستند و جلوه گر کردند . تا پای جانشان هميشه برای اسلام جان فدا کردند و هميشه هم کسانی که در لباس روحانيت بودند با سياست از اين احساست کمال استفاده را بردند . از انقلاب مشروطه بگير تا امروز و امضای امام زمان ! اگر محمدرضای بخت برگشته از کسانی که در لباس روحانيت بودند مدد خواسته بود و دست آنها را هم جايی در اين حکومت بند کرده بود ، هرگز مجبور به ترک سرزمينش نميشد . منتهی طفلی سوراخ دعا را گم کرد و وضعيتش اسفناک شد .

با نام اسلام همچين دولپی به هپلی هپو رسيدند که حالا اگر تمام دنيا را آب ببرد و همچين افتضاحات غير قابل جبرانی به وجود بيايد کک آقايون نميگزد ، يک چند خطی شرح حال فوقش در مياورند که اينها همه نشانه دوره آخرالزمان است و بعد هم اين شرح حال را همه امضا ميکنند و لابد در چاه جمکران می اندازند و بعد هم لزومن يکی آقا را شب قدر همين امسال در خواب ميبيند که نعوذبالله مشغول تيز کردن شمشيرشان هستند تا گردن اين ابرقدرتها را که به انرژی هسته ای ما ميگويند ، بالای چشمت سواستفاده جنگی ميبينم را از ته بزنند و البته نام همه اين آقايون سر در آخور هم روی لوح پشت سر حضرت به عنوان سرباز نمونه نصب شده است .

نياييد بگوييد چرا عصبانی هستی در کمال آرامش سخنرانی کردم !

/ 32 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
nashenas

پس از رویداد جمل علی به نزد عایشه در خانه عبدالله رفت. همسر عبدالله با دیدن او بپا خاست و پرخاش کنان گفت ای کشنده دوستان٬ خدا فرزندانت را بی پدر کند٬ بگونه ایکه فرزندان شوهرم را بی پدر کردی. علی نام آن زن را پرسید زمانیکه دانست او همسر عبدالله پسر خلف میباشد گفت آری چنین است. من نیای تو و شوهر تو و اموی ترا کشته ام. اگر آنانرا مکشته بودم بگناه دروغگویی همین دم سرت را میبریدم. دیگر زنان با شنیدن این سخنان علی یک سدا گریه کنان از کنار او دور میشوند که آمده است دشنام هم داده اند (بن مايه: دفتر زندگانی حسین پوشینه دوم نوشته زین العابدین رهنما برگهای ۸۸ – ۹۸ - دفتر مرد نامتناهی نوشته حسن صدر برگ ۳۲.).

nashenas

عبدالله خزرمی با هفتاد تن از همراهانش را که از بیم جان بر دژی پناه بده بودند بدستور علی آن دژ به آتش کشیده شد و همه را زنده زنده سوزاندند که یک تن رهایی نیافت و زمانی دراز بوی گوشت بدنهای سوخته شده در هوا پخش بود و مردم را آزار میداد ( دفتر علی مرد نامتناهی نوشته حسن صدر برگ ۱۹۹.).

nashenas

روزی علی از ولید پسر عتبه خواست تا پیرو او گردد. ولید پاسخداد تو پدر مرا کشته ای چگونه میتوانم با کشنده پدرم دست یاری بدهم٬ علی خاموش ماند و سخنی نگفت (دفتر زندگانی حسین پوشینه دوم نوشته زین العابدین رهنما چاپ نهم برگ ۶۷.) ای کاش روشنفکرنمایان ما به اندازه ولید تازی خرد میداشتند و بر خونهای نیاکان خود ارج می نهادند و بدینگونه خفت بار؛ ۱۴۰۰ سال با همه نیرو در زمینه بزرگداشت دشمنان دیرینه خود کوشش نمی نمودند و روان نیاکان خود را نمی آزردند!

nashenas

در رویداد خونین صفین برای دستیابی بر پیشوایی که چهارده ماه و هیجده روز بدرازا کشید٬ کشته شدگان بدست او و یارانش را سی و شش تا چهل هزار تن دانسته اند٬ که آمده است خانواده ای در بصره بر جای نماند تا از شمشیر علی داغدارا نباشد ( دفتر زندگانی حسین پوشینه دوم نوشته زین العابدین رهنما برگ ۱۲۹ - دفتر علی مرد نامتناهی نوشته حسن صدر برگ ۲۲ ٬ در یکی از جنگهای صفین علی پانصد کس را با دست خود و با شمشیر کشت در آن حد که چندین شمشیر عوض کرد از کتاب زندگانی علی ابن ابی طالب تالیف عمر ابوالنصر.).

nashenas

در جای دیگر بنام الظبیه دوباره همان کار را کرد و به علی گفت سر عتبه پسر ابی معیط را ببرد. او با دستهای بسته داد کشید و گفت سرنوشت زن و فرزندانم چه میشود؟ محمد گفت زن و فرزندانت بجهنم و علی بیدرنگ سرش را برید و برپای محمد افکند ( بن مایه :منتهی الامال قمی پوشینه نخست برگ ۵۷ - تاریخ تبری برگ ۹۷۶ - قضاوت عبدالرحمان برگ ۱۰۲ - تاریخ تبری پوشینه پنجم برگ ۱۱۰۳ - بازشناسی قرآن دکتر روشنگر برگ ۳۵۵ - دفتر اسلام شناسی علی شریعتی برگ ۱۶۳

nashenas

در نحج البلاغه میگوید: « بخدا از کودکی شمشیر میزدم تا امروز که پیر شده ام» (نهج البلاغه برگ ۱۰۲). آیا در جایی پیدا می کنید که دانشگاه و بیمارستانی ساخته است؟ آیا شناسایی خدای توانا نیاز به راهنمایی داشت یا کشتار و تاراج و بردگی؟

Arezou

جناب ناشناس انقدر قدرتنمايی داشتيد ؟! اينکه فقط نام تعدادی کشته برای ما رديف کنيد تا مثلا ثابت کنيد علی ع جنايتکار بوده ؟! اينکه احتياج به سند گذاشتن و رو نويسی از کتاب نداشت . خيلی از اين اسامی را ما هم ميدانستيم . باشد پاسخ شما را سر فرصت خواهم داد الان که نيمه شب است . فعلا با افکار و دلايل جالبتان سر کنيد .

nashenas

آن چيزی که به من جسارت قدرت نمايی می دهد رفتار ناشايست پيشوايان دينی شماست !...اگر علی اين همه پدران ما را در سرکوب کردن ايرانيان نمی کشت من چه داشتم که در مورد جنايات علی در ايران بگويم ؟ روزی علی به وليد گفت که با من بيعت کن ...وليد در پاسخ گفت تو پدرم را کشته ای چگونه انتظار داری با تو بيعت کنم ؟...نميدانم ما روشنفکران ايرانی را چه شده است که عاشق اعرابی مانند علی هستيم که دستشان به کشتار ايرانيان و چپاول اموال ايران و به کنيزی بردن دختران اين مرز و بوم آغشته است ؟!

مریم

آقا يا خانم ناشناس خيلی بی‌انصافی. کدوم رفتار حضرت علی بي‌دليل بوده يا بيهوده . کاش يه کمی بيشتر راجع به حضرت تحقيق و مطالعه می کردی! دوست خوبم. برادر شايد سنی من اين درست نيست که وقتی چيزی با اعتقاداتمون جور در نمياد در موردش هر چيزی که خواستيم بگيم. می‌دونی تمام امامان شيعه هيچ وقت کلامی نفرين حتی بر عليه دشمنان علی به زبان نياوردند؟ هر چه بودند مهر و محبت بودند. اگر می‌خواهی عصبانی شو. ولی حساب دين اسلام امروزی را از امامان شيعه جدا کن. من اطلاعاتم اونقدر زياد نيست که بخوام برات موعظه کنم که نه اينجا جاشه و با اين حرفايی که زدی نه تو گوش شنوای اين حرفها رو داری. برادر دينی من فقط ازت می‌خوام رعايت کنی و هر حرفی رو نزنی که فردای قيامت بايد پاسخگو باشی. فرض کن من اشتباه می‌کنم يا اين که ديوانه يا فريب خورده هستم ولی احتياط شرط عقله چرا چيزی رو بگيم که احتمال داشته باشه آخرتمون رو به باد بديم. راستش اومدم اينجا برای اينکه از نوشته های آرزو تشکر کنم و اين که حرف دل منو زده ولی اونقدر از ديدن نوشته‌های شما ...

مریم

آرزو جان از نوشته‌هات ممنونم. از خواندن آنها دلم خنک شد حرف دل مرا زدی. در ضمن به نظر من حتی اگر عصبانی بوده باشی حق داری