قدرشناسی

اين عکس می توانست عکس سال باشد.

عکس جنين ۲۱ هفته ای به نام ساموئل الکساندر که در داخل رحم مادر احتياج به عمل جراحی پيدا کرد  و اگر از رحم خارج ميشد ممکن نبود زنده بماند .

دکتر برنر جراح اين عمل بزرگ بودند و جنين را در داخل رحم مورد جراحی قرار دادند .

در حين عمل جراحی جنين دست کوچکش را از شکافی که دکتر ايحاد کرده بود بيرون آورد و انگشت پزشک معالجش را فشرد و عکاس اين صحنه ناباورانه را در تاريخ ثبت کرد .

دست پسرک کوچکی که برای حس قدر شناسی از رحم بيرون آمد و انگشت دکتر را به خاطر تشکر از هديه زندگی که او بخشيد ،فشرد.

 

اگر همه ما در وجود فطری خود تا اين حد احساس قدر شناسی داشتيم .پس الان اين حس را کجا جای گذاشتيم ؟در کدام نقطه و کدام لحظه حس قدرشناسی خودمان را برای هميشه دفن کرديم و غول توقع و زياده خواهی را همراه خود کرده و در قلبمون جای داديم ....

قلب پاکمون را جايگاهی کرديم، برای جولان دادن احساسهايی که هر از گاهی جانمان را به لب ميرسانند و به جای حس زندگی فقط احساس مرگ و نابودی را در ما شعله ور ميکنند.

چرا هرگز به ياد نياورديم که بايد از کسانی که بهمون زندگی بخشيدند تشکر کنيم ؟

چرا فراموش کرديم که گوهر ناياب وجودمون پر از پاکی و زيبايی بوده و عشق به زنده بودن و زندگی کردن و به ديگران زندگی بخشيدن جزء جدا نشدنی فطرت انسانی ماست ...

 

A picture began circulating in November. It should be "The Picture
of the Year," The picture is that of a 21-week-old unborn baby named
Samuel Alexander, who is being operated on by a surgeon named Joseph Bruner
The baby was diagnosed with "spina bifida" and would not survive if
removed from his mother's womb. Dr. Bruner's performs these special operations
while the baby is still in the womb
During the procedure, the doctor removes the uterus via C-section
and makes a small incision to operate on the baby
During the surgery , Samuel reached his tiny hand but fully developed
through the incision and firmly grasped the surgeon's finger
The photograph captures this incredible event with perfect clarity
 
The tiny hand of 21-week-old foetus emerges from the mother's uterus to grasp
the finger of his doctor as if thanking him for the gift of life
/ 4 نظر / 7 بازدید
shahram

تصوير و متن برام خيلی خيلی جالب بود !!!!!!! فوق العاده هستش ...بايد به همسرم و چند نفر ديگه نشونش بدم ....اما در ضمن کمی اشکم در اومد از نوشته نويسنده وبلاگ :(...ياد حرف يه مادر افتادم ...بگذريم :(

dadash farzad

عکس جالبی بود. سعی کن تو وبلاگت از عکس بيشتر استفاده کنی .سايت sharemation هم الان درسته ميتونی برای آپلود ازش استفاده کنی.

jighil

شهرام جان قابلی نداشت . اميدوارم همه مادرها به آنچه که آرزو دارند برسند.

jighil

فرزاد جان ممنون و چشم اگر عکس مناسب پيدا کنم که حتما استفاده ميکنم.