همه برابرند

همه آدمها با هم برابرند اما پولدارها محترم ترند.

 

همه آدمها با هم برابرند اما دخترها پر طرفدارترند.

 

همه آدمها با هم برابرند اما بچه ها واجبترند.

 

همه آدمها با هم برابرند اما خانمها مقدم ترند.

 

همه آدمها با هم برابرند اما سياهها بدبخت ترند، سفيدها برترند ....

 

البته تبعيضی در بين نيست.

 

در کل همه آدمها با هم مساوی هستند اما بعضيها مساويترند.01.gif

/ 2 نظر / 7 بازدید
Mohammad

همه آدمها با هم برابرند اما اجرای قانون هيچوقت برای همه آنها يکسان نيست.

mani

همه ادمها با هم برابرند و البته و صد البته که ملاک برتری اونها تقواست.نهههههههه؟؟؟؟(:(: