هفتنامه طبرستان بعد از چاپ اين مطلب تعطيل شد .

خدا آخر و عاقبت مسئولينش را ختم به خير کند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
parsa

با سلام ظاهرا مسولين هفته نامه گفته اند این مقاله فقط يک مقاله علمی است وهيچ رنگ وبوی سياسی ندارد من که باور نميکنم شايد ابلهان باور کنند وخدا کند که انان باور کنند چون نجات هفته نامه در باور انان است.