عشق يعنی ...

اين يادداشتهای عاشقانه بين کيم کازلی و نامزدش روبرتو آغاز شد و بعد از ازدواجشان هم ادامه پيدا کرد. به خاطر کم رويی ، کيم کاريکاتورهايی را که از خودشان دو تا ميکشيد به همراه نوشته های کوتاهی که زير آنها مينوشت زير بالش يا توی جيب روبرتو ميگذاشت.

اولين بار در سال ۱۹۷۰ کاريکاتورهای کيم در لوس آنجلس تايمز منتشر شد و قلب ميليونها نفر را تسخير کرد.

((عشق يعنی ..... برای آقايان ))

من هم نکاتی را از کتاب انتخاب ميکنم و اينجا مينويسم ،شايد بعضيها خدای ناکرده ازش استفاده کنند ...26.gifالبته قبل از اينکه باز من را متهم به دفاع يک طرفه از حقوق خانمها بکنند 34.gif03.gif

 

عشق يعنی ......وقتی عصبانيه باهاش جر و بحث نکنی .27.gif

عشق يعنی ......آنقدر مرد باشی که به اشتباهاتت اعتراف کنی .14.gif

عشق يعنی .....همراهش باشی تا آرومش کنی.01.gif

عشق يعنی .....واسه ديدنش لحظه شماری کنی.31.gif

عشق يعنی .....به ولخرجيهاش عادت کنی.34.gif

عشق يعنی .....بعد از تلفنش تمرکزت را از دست بدهی.30.gif

عشق يعنی .....بفهمی چه حالی داره .33.gif

عشق يعنی .....اکر از غذاش خوشت نيامد قيافه نگيری.26.gif

عشق يعنی .....بگذاری هر چی تو دلشه بريزه بيرون .19.gif

عشق يعنی .....صبحانه را تو آماده کنی .01.gif

عشق يعنی .....دلشو نشکنی .21.gif

عشق يعنی ....روزهايی که تعطيلی بگذاری ازت بيگاری بکشه .06.gif

عشق يعنی .....باهاش مثل مايملک خودت رفتار نکنی .20.gif

عشق يعنی ....وقتی پشت رل نشسته تو هی بهش نگی چه جوری برونه .26.gif

عشق يعنی ....((بهش بگی توی مهمونی از همه خوشگلتر بودی))07.gif

فعلا تا همين جا را داشته باشيد اگر دعوا نشدو مشکلی پيش نيامد باقيش را مينويسم .19.gif24.gif

/ 3 نظر / 8 بازدید
farid

سلام... بابا تو که همش عشق رو به نفع خودت تعریف کردی :)) من اصلا موافق نیستم ؛ این جوری باشه عاشق هم نمیشم:))

عاطفه

عشق يعنی ... نمی دونم

ليدا

آبجی جون من يه خواهش قبلا ها کرده بودماااااااا .....